شلف و طبقه

شلف رومیزی کد IKE 4001

590,000 تومان
سفید
قهوه ای تیره
قهوه ای روشن

شلف دیواری کد IKE428

710,000 تومان
سفید
قهوه ای تیره
قهوه ای روشن

شلف دیواری کد IKE 4910

848,000 تومان
سفید
قهوه ای تیره
قهوه ای روشن

شلف رومیزی کد IKE 473

1,288,000 تومان
سفید
قهوه ای تیره
قهوه ای روشن

شلف دیواری مدل IKE4007

1,399,000 تومان
سفید
چند رنگ
قهوه ای تیره
قهوه ای روشن